مهدی صادقی

درباره من

دکتر مهدی صادقی
image

استادیار گروه آموزشی زیست شناسی @ دانشکده علوم پایه

...

محقق گوگل

(1400/7/24)

استنادات

69

h-index

3

i10-index

3

مؤلفین همکار

5

اسکوپوس

(1400/4/5)

استنادات

65

مقالات

8

h-index

4

مؤلفین همکار

24

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1390-1395

دکتری تخصصی

تربیت مدرس

1388-1390

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس

1384-1388

کاشناسی

دانشگاه ارومیه

تجارب

1394

دستیار تحقیقاتی

دانشگاه روستوک

گروه Systems Biology and Bioinformatics دانشگاه روستوک آلمان

1396-1397

دوره پسا دکتری

دانشگاه تبریز

دوره پسادکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مرکز تحقیقات علوم پایه دانشگاه تبریز. عنوان طرح: "طراحي شبكه‌هاي ژنوميك برپايه پزشكي شخصي به منظور شناسايي اهداف درماني ژني در سرطان معده انساني"

مهارت ها

آنالیز داده های Whole-exome و Whole-genome

Cytoscape

آنالیز داده های میکرواری

RNA-seq data analysis

سیستم عامل لینوکس

R programming language

اولویت های پژوهشی

Systems Biology

computational biology

computational systems biology

cancer systems biology

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Precision medicine insight into primary prostate tumor through transcriptomic data and an integrated systems biology approach
Meta Gene(2020)
^مهدی صادقی, ابوالفضل برزگر*
Exploring Gene Signatures in Different Molecular Subtypes of Gastric Cancer (MSS/ TP53+, MSS/TP53-): A Network-based and Machine Learning Approach
Journal of Genetic Resources(2020)
^مهدی صادقی*, نفیسه قربانپور, ابوالفضل برزگر, ایلیا رفیعی
Integrative Analysis of Breast Cancer Cells Reveals an Epithelial-Mesenchymal Transition Role in Adaptation to Acidic Microenvironment
Frontiers in Oncology(2020)
^مهدی صادقی, Bryce Ordway, ایلیا رفیعی, Punit Borad, Bin Fang, John L. Koomen, Chaomei Zhang, Joseph Johnson, Mehdi Damaghi*
متاآنالیز ترنسکریپتومی سرطان دهانه رحم با رویکرد شبکه به منظور شناسایی ژن های کلیدی در بیماری
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم(2020)
پرویز ملک زاده, امیر زارعی, ^مهدی صادقی*
Molecular Basis of Bicalutamide Response Alteration of Androgen Receptor Caused by Single Nucleotide Polymorphisms: An In Silico Investigation
CRITICAL REVIEWS IN EUKARYOTIC GENE EXPRESSION(2019)
نوشین هادیان, فرزانه محمدی فارسانی, محمد رضا گنجعلی خانی*, حسین سازگار, ^مهدی صادقی
آنالیز ترنسکریپتومی کارسینوم هپاتوسلولار جهت تشخیص ژن های کلیدی در این بیماری
چهارمین کنفرانس ملی زیست شناسی سامانه های ایران(2021-05-18)
محمد معین شیروانیان, ^مهدی صادقی*
Screening of bacteriophage effective on Pseudomonas aeruginosa
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21st National & 9th International Conference of Biology(2021-02-16)
9611922004, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی
Bioinformatics study of Streptomyces genome by antiSMASH web server
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21st National & 9th International Conference of Biology(2021-02-16)
زهرا دلاوری, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Evaluation of endolysin activity effect on Pseudomonas aeruginosa
سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران /3rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran(2019-09-01)
9611922004, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی
Adaptation to extracellular acidosis promotes cancer cell plastic
26th Cancer Genomics Congress: New Era for Cancer Prevention(2019-07-15)
ایلیا رفیعی, Bryce Ordway, ^مهدی صادقی, مهدی دمقی
ارزيابي اثرات فاژ بر عليه سودوموناس آئروژينوزا
عباسي فرد سمناني اشكان(تاریخ دفاع: 1399/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و بررسي خاصيت ضد سرطاني كمپلكس¬هاي باز شيف مشتق شده از 5،3- دي كلرو -2-هيدروكسي بنزآلدهيد و 2،1- فنيلن دي آمين با يون¬هاي فلزي كبالت(III)، مس (II) و نيكل (II).
ربيعي مليكا(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
کامپیوتر در شیمی   (36 بار دانلود)
رشته : شیمی
ایمنی زیستی   (228 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست فناوری پروتئین   (215 بار دانلود)
رشته : زیست فناوری میکروبی
مبانی زیست شناسی سامانه ای   (219 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
بیوشیمی ویتامین ها و هورمون ها   (239 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
بیوشیمی ساختار   (267 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
بیوشیمی فیزیک   (247 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
متون تخصصی زیست شناسی   (239 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
بیوانفورماتیک   (314 بار دانلود)
رشته : زیست فناوری میکروبی
مبانی بیوانفورماتیک   (251 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
بیوفیزیک   (280 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی مولکولی , گرایش : سلولی مولکولی
زیست شناسی پرتوی   (253 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی مولکولی , گرایش : سلولی مولکولی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان، ایران
mehdisadeghi@semnan.ac.ir
00982331532223

فرم تماس