مهدی صادقی

درباره من

دکتر مهدی صادقی
image

استادیار گروه آموزشی زیست شناسی @ دانشکده علوم پایه

...

محقق گوگل

(1403/1/27)

استنادات

123

h-index

5

i10-index

4

مؤلفین همکار

6

اسکوپوس

(1403/1/25)

استنادات

97

مقالات

8

h-index

5

مؤلفین همکار

25

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1390-1395

دکتری تخصصی

تربیت مدرس

1388-1390

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس

1384-1388

کاشناسی

دانشگاه ارومیه

تجارب

1394

دستیار تحقیقاتی

دانشگاه روستوک

گروه Systems Biology and Bioinformatics دانشگاه روستوک آلمان

1396-1397

دوره پسا دکتری

دانشگاه تبریز

دوره پسادکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مرکز تحقیقات علوم پایه دانشگاه تبریز. عنوان طرح: "طراحي شبكه‌هاي ژنوميك برپايه پزشكي شخصي به منظور شناسايي اهداف درماني ژني در سرطان معده انساني"

مهارت ها

آنالیز داده های Whole-exome و Whole-genome

Cytoscape

آنالیز داده های میکرواری

RNA-seq data analysis

سیستم عامل لینوکس

R programming language

اولویت های پژوهشی

Systems Biology

computational biology

computational systems biology

cancer systems biology

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Molecular Basis of Bicalutamide Response Alteration of Androgen Receptor Caused by Single Nucleotide Polymorphisms: An In Silico Investigation
CRITICAL REVIEWS IN EUKARYOTIC GENE EXPRESSION(2019)
نوشین هادیان, فرزانه محمدی فارسانی, محمد رضا گنجعلی خانی*, حسین سازگار, ^مهدی صادقی
متاآنالیز ترنسکریپتومی سرطان دهانه رحم با رویکرد شبکه به منظور شناسایی ژن های کلیدی در بیماری
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم(2020)
پرویز ملک زاده, امیر زارعی, ^مهدی صادقی*
Integrative Analysis of Breast Cancer Cells Reveals an Epithelial-Mesenchymal Transition Role in Adaptation to Acidic Microenvironment
Frontiers in Oncology(2020)
^مهدی صادقی, Bryce Ordway, ایلیا رفیعی, Punit Borad, Bin Fang, John L. Koomen, Chaomei Zhang, Joseph Johnson, Mehdi Damaghi*
Precision medicine insight into primary prostate tumor through transcriptomic data and an integrated systems biology approach
Meta Gene(2020)
^مهدی صادقی, ابوالفضل برزگر*
Exploring Gene Signatures in Different Molecular Subtypes of Gastric Cancer (MSS/ TP53+, MSS/TP53-): A Network-based and Machine Learning Approach
Journal of Genetic Resources(2020)
^مهدی صادقی*, نفیسه قربانپور, ابوالفضل برزگر, ایلیا رفیعی
بررسی ایمونوانفورماتیک ‌لیزین‌های کدشده در باکتریوفاژهای موثر بر باکتری‌های جنس سودوموناس
مجله پژوهش های سلولی و مولکولی(2021)
9611922004, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*
Prospects and challenges of cancer systems medicine: from genes to disease networks
BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS(2022)
محمد رضا کریمی, امیر حسین کریمی, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی*, Ulf Schmitz
Network-Based and Machine-Learning Approaches Identify Diagnostic and Prognostic Models for EMT-Type Gastric Tumors
Genes(2023)
^مهدی صادقی*, محمدرضا کریمی, امیرحسین کریمی, نفیسه قربانپور فرشباف, ابوالفضل برزگر, Ulf Schmitz
شناسایی ژن‌ها و فرایندهای کلیدی آلزایمر با تحلیل مبتنی بر شبکه‌ی ترنسکریپتوم هیپوکامپ
زيست فناوري دانشگاه تربيت مدرس(2023)
^مهدی صادقی, 9611321023
Adaptation to extracellular acidosis promotes cancer cell plastic
26th Cancer Genomics Congress: New Era for Cancer Prevention(2019-07-15)
ایلیا رفیعی, Bryce Ordway, ^مهدی صادقی, مهدی دمقی
Evaluation of endolysin activity effect on Pseudomonas aeruginosa
سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران /3rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran(2019-09-01)
9611922004, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی
Screening of bacteriophage effective on Pseudomonas aeruginosa
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21st National & 9th International Conference of Biology(2021-02-16)
9611922004, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی
Bioinformatics study of Streptomyces genome by antiSMASH web server
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21st National & 9th International Conference of Biology(2021-02-16)
9711922005, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Isolation of carotenoid pigments from Staphylococcus aureus isolated from marine sponge
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21st National & 9th International Conference of Biology(2021-02-16)
9711922005, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
آنالیز ترنسکریپتومی کارسینوم هپاتوسلولار جهت تشخیص ژن های کلیدی در این بیماری
چهارمین کنفرانس ملی زیست شناسی سامانه های ایران(2021-05-18)
محمد معین شیروانیان, ^مهدی صادقی*
Transcriptomic analysis of MCF-7 cells treated in acidosis
چهارمین کنفرانس ملی زیست شناسی سامانه های ایران(2021-05-18)
ایلیا رفیعی, مهدی دمقی, بهزاد نیکزاد, ^مهدی صادقی*
بررسی برهمکنش مولکول های طبیعی گیاه با پروتئین /Investigation of plant natural molecules interaction with ACE2 protein
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی(2022-01-19)
9811922002, ^مهدی صادقی*, ^شمس الضحی ابوالمعالی
مطالعه داکینگ مولکولی فلاونوئیدها علیه پروتئاز اصلیSARS_CoV/ Molecular docking study of Flavonoids against SARS-CoV-2 main protease /(Mpro, 3CLpro)
نخستین همایش بین المللی و سـومین همـایش ملی ریاضیات زیستی(2022-01-19)
9811922004, ^مهدی صادقی*, ^شمس الضحی ابوالمعالی
Molecular Docking Study of Boswellic acid inhibitory effect SARS-COV-2 RNA polymerase enzyme
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی(2022-01-19)
9811922007, ^مهدی صادقی*, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
پتانسیل تافلاوین برای مهار RNA پلیمراز SARS-Cov-2
بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2022-08-31)
^مهدی صادقی
بررسی اثر بازدارندگی بائیکالین و وایتکسین علیه آنزیم پروتئاز اصلی ویروس SARS_CoV2 به‌وسیله داکینگ مولکولی
بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2022-08-31)
^مهدی صادقی, 9811922004, ^شمس الضحی ابوالمعالی*
بررسی برهمکنش‌های لیگاند-گیرنده مولکول‌های فعال Peganum harmala با پروتئین ACE2
بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2022-08-31)
9811922002, ^مهدی صادقی, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, ^نوشین بیجاری
بررسي ميانكنش مولكولهاي طبيعي گياهي با گيرنده ي پروتئيني ACE2 انساني
اقائي مهسا(تاریخ دفاع: 1401/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مهاري فلاونوئيدها بر آنزيم پروتئاز 3- كيميوتريپسين مانند(3CLpro) ويروس SARS-CoV-2
ترهنده نهال(تاریخ دفاع: 1401/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مهاري فلاونوئيدها بر آنزيم پروتئاز 3- كيميوتريپسين مانند(3CLpro) ويروس SARS-CoV-2
ترهنده نهال(تاریخ دفاع: 1401/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي تركيبات طبيعي بازدارنده ي آنزيم RNA پليمراز SARS-COV ويروس
معيني ازغدي زهره(تاریخ دفاع: 1401/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي توانايي توليد تركيبات كاروتنوئيد در باكتري‌هاي همزيست Haliclonasp خليج فارس و مطالعه انفورماتيكي آنزيمهاي كليدي در بيوسنتز آنها
دلاوري تازه كندقشلاق زهرا(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و بررسي خاصيت ضد سرطاني كمپلكس¬هاي باز شيف مشتق شده از 5،3- دي كلرو -2-هيدروكسي بنزآلدهيد و 2،1- فنيلن دي آمين با يون¬هاي فلزي كبالت(III)، مس (II) و نيكل (II).
ربيعي مليكا(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثرات فاژ بر عليه سودوموناس آئروژينوزا
عباسي فرد سمناني اشكان(تاریخ دفاع: 1399/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
چرخه انتقال کروناویروس سندرم تنفسی حاد شدید و کروناویروس سندرم تنفسی حاد شدید - 2
چرخه انتقال کروناویروس سندرم تنفسی حاد شدید و کروناویروس سندرم تنفسی حاد شدید - 2

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
آمار زیستی   (247 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
کامپیوتر در شیمی   (282 بار دانلود)
رشته : شیمی
ایمنی زیستی   (487 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست فناوری پروتئین   (521 بار دانلود)
رشته : زیست فناوری میکروبی
مبانی زیست شناسی سامانه ای   (499 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
بیوشیمی ویتامین ها و هورمون ها   (526 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
بیوشیمی ساختار   (597 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
بیوشیمی فیزیک   (560 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
متون تخصصی زیست شناسی   (555 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
بیوانفورماتیک   (682 بار دانلود)
رشته : زیست فناوری میکروبی
مبانی بیوانفورماتیک   (553 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
بیوفیزیک   (615 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی مولکولی , گرایش : سلولی مولکولی
زیست شناسی پرتوی   (545 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی مولکولی , گرایش : سلولی مولکولی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان، ایران
mehdisadeghi@semnan.ac.ir
00982331532223

فرم تماس